Showing 1 - 2 results of 2 for search '', query time: 0.02s Refine Results
Published 1966
Sharh ̣Ibn ʻAqīl ʻalá Alfīyat Ibn Mālik /

: 4 v. in 2 ; 25 cm.

Published 1892
Hādhihi Ḥāshiyat al-ʻallāmah al-Sujāʻī ʻalá sharḥ Ibn ʻAqīl ʻalá matn alfīyat Ibn Mālik fī ʻilm al-ʻArabīyah nafaʻa Allāh bi-hā man ṭālaʻahā āmīn.

: 313 pages ; 27 cm.