Photographic Request

Name : 50 years of Polish excavations in Egypt and the Near East : acts of the symposium at the Warsaw University, 1986 = 50 lat Polskich wykopalisk w Egipcie u na Bliskim Wschodzie : Akta Sympozjum na Uniwersytecie Warszawskim, 1986.